P

A

R

T

Y

B

U

S

S

E

N

.

S

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright ® 2010 partybussen.se

Nyheter
 

 P

A

R

T

Y

B

U

S

S

E

N

.

S

E

 

 

 Med anledning av en ökad efterfrågan från företag i kombination

med begränsad kapacitet, har vi valt att lägga våra resor mellan

Linkping och Stocholm på is tills vidare.

 

Skulle ett sådant arrangemang som tidigare genomförts efterfrågas,

maila kontakt@partybussen.se